Zarząd


Prezes Zarządu: Krzysztof Adamiec
Wiceprezes: Sławomir Stanclik

Wiceprezes: Tomasz Durtan
Sekretarz: Marcin Chodur
Skarbnik: Jacek Szpoczek
Członek Zarządu: Marek Grabiec

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji: Paweł Lubiński
Członek Komisji: Tomasz Stefaniec