Partner strategiczny

Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice to miejscowość położona na granicy uprzemysłowionego Śląska i beskidzkich stoków. Miasto wraz z sołectwami – Bronowem, Ligotą i Zabrzegiem – tworzą liczącą 43 tysiące mieszkańców Gminę Czechowice-Dziedzice o łącznej powierzchni 6,6 tys. ha. Prawa miejskie nadano Czechowicom-Dziedzicom w 1950 roku, po połączeniu w jedno miasto dwóch wsi – Czechowic i Dziedzic. Historia miejscowości sięga jednak wielu stuleci wstecz. Pierwsze wzmianki o obszarach, na których istnieje dzisiejsze miasto pochodzą z XV wieku. Przełomowym momentem w historii rolniczego – do połowy XIX stulecia terenu – było zlokalizowanie w ówczesnych Dziedzicach stacji kolejowej. Wokół powstałej w 1855 roku linii kolejowej, biegnącej z Wiednia do Krakowa i Lwowa, zaczął rozwijać się przemysł.

Dzisiejsze Czechowice-Dziedzice to różnorodność branż i otwartość na nowoczesne rozwiązania. Czechowice-Dziedzice są miastem przyjaznym dla mieszkańców, w którym postawiono na przedsiębiorczość. Dzięki temu, w miejscu upadłych zakładów przemysłowych, które nie poradziły sobie w nowej rzeczywistości gospodarczej po 1989 roku, powstały nowe podmioty gospodarcze, gwarantujące gminie wpływy do budżetu, zaś mieszkańcom Czechowic-Dziedzic zatrudnienie. Tam, gdzie nie było to możliwe, dawne tereny poprzemysłowe udało się poddać rewitalizacji, znacznie poprawiającej przestrzeń miejską i jednocześnie podnoszącej jakość życia mieszkańców.

Czechowice-Dziedzice systematycznie inwestują w rozwój swojej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Wsparciem gminy cieszą się również działające tu kluby sportowe. Przyjazny klimat dla sportu sprawia, że reprezentanci Czechowic-Dziedzic odnoszą sukcesy zarówno w dyscyplinach związanych z miastem od dziesięcioleci, jak i w zupełnie nowych.

 

 

 

Obecnie realizowane Inwestycje